Browse By

Daily Archives: March 23, 2020

Rencana yang Dibelokkan

Hidup manusia selalu dipenuhi oleh berbagai pilihan. Pilihan untuk ini. Pilihan untuk itu. Manusia mempunyai kehendak bebas, yaitu kehendak dari dalam dirinya untuk bebas memilih. Sebuah hak istimewa yang diberikan kepada kita, ciptaan-Nya yang paling mulia. Begitu juga dengan saya, ada beberapa pilihan penting yang