Browse By

Monthly Archives: May 2016

Mengasihi Orang Lain

Mengapa kita mengasihi orang lain? Kita mengasihi orang lain atau berbuat baik bukan untuk memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Bukan. Bagaimana mungkin kesalahan yang kita lakukan kepada Allah dapat dilunasi/ digantikan dengan mengasihi kita kepada orang lain? Kita mengasihi juga bukan untuk memperoleh jaminan mati

Yesus Naik ke Surga

Empat puluh hari setelah kebangkitannya, setelah menampakkan diri kepada murid-murid dan pengikutnya, Yesus berjumpa dengan para pengikut-Nya di atas gunung di Galilea. Sekarang sudah waktunya untuk kembali kepada Bapa. Yesus kemudian memberi amanat kepada mereka untuk menjadi saksi-Nya di seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa