Browse By

Category Archives: bible

Benih yang Jatuh di Tanah yang Baik

Ada banyak perumpamaan yang sering Yesus gunakan untuk mengajar murid-muridnya maupun mengajar orang banyak. Salah satunya adalah perumpamaan penabur benih yang dituliskan dalam Matius 13:1-23. Perumpamaan mengenai seorang penabur yang menaburkan benih dan benih-benih itu jatuh di empat jenis tanah: tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu,

Kisah Minggu Palma

Kisah Minggu Palma: Gambaran Seorang Anak Aku seketika itu heran. Hari itu padahal hari minggu biasa, namun seluruh penduduk kota berkumpul dan memadati tepi-tepi jalan kota ini. Rumah kami yang berada di tepi jalan besar mengijinkanku melihat keramaian yang tidak biasa ini dari jendela rumah kami yang

Mengasihi Yesus dengan Kasih Allah

Bulan Februari, bulan kasih sayang. Kemarin sensei di kampus membawakan sekotak kue coklat untuk dibagikan bersama mahasiswa di lab penelitian. Sensei berkata dia akan pergi dinas selama 3 hari, sehingga tidak bisa bertemu dan memberikan konsultasi mengenai skripsi. Sebagai gantinya, untuk memacu semangat menyusun tugas

Mengajar dengan Bercerita Seperti Yesus

Dalam Alkitab, kita sering melihat Yesus mengajar dengan bercerita kepada orang-orang. “Yesus pun berkeliling diseluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah Ibadah…” (Matius 4:23), “Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka..” (Matius 5:2), “…Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar…” (Markus 1:21). Lalu

Maksud Kerajaan Allah Menurut Paulus

Masih seputar Kerajaan Allah, saya jadi teringat tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai kerajaan Allah. Dalam Roma 14:16-19 dinyatakan bahwa “Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus“. Dari sini kita bisa melihat salah