Browse By

Daily Archives: August 17, 2017

Teladan Seorang Raja Daud

Begitu Daud dimahkotai sebagai raja atas keseluruhan Israel, ia pun memindahkan Taurat Tuhan kembali ke Yerusalem. Ia ingin mengutamakan ibadah kepada Tuhan di atas segala-galanya. Ia mau memberikan teladan kepada Bangsa Israel mengenai pentingnya kehadiran Tuhan. Setelah melalui serangkaian pelarian sejak muda, kini Ia telah